1-22-4-95

محورهای همایش: 

مدیریت ورزشی
بازاریابی ورزشی
رشد و یادگیری حرکتی
فیزیولوژی ورزشی
تغذیه ورزشی و مکمل ها در ورزش
متابولیسم و سازگاری در ورزش
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
روانشناسی ورزشی
جامعه شناسی ورزشی
اقتصاد و نوآوری در ورزش
ورزش همگانی و قهرمانی
بیومکانیک ورزشی
اختلالات اسکلتی و عضلانی و مشکلات ناشی از آن در ورزش
فناوری و مهندسی در ورزش
علم تمرین و سایر موضوعات مرتبط با تربیت بدنی و علوم ورزشی
محل برگزاری همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
تاریخ برگزاری: ۶ آبانماه ۱۳۹۵

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه نمایید.


سایت همایش