مرکز تحلیل آماری نوین

تجزیه و تحلیل آماری رساله دکتری، پایان نامه و مقاله های علمی

مرکز تحلیل آماری نوین

تجزیه و تحلیل آماری رساله دکتری، پایان نامه و مقاله های علمی

تجزیه و تحلیل آماری:
پایان نامه های دانشجویی،
مقاله علمی - پژوهشی،
پروژه های پژوهشی،
رساله دکتری.
تلفن: رضوی 09133558097
Email: novinamar@gmail.com

۴ مطلب با موضوع «کتاب پرسشنامه مدیریت» ثبت شده است

کتاب پرسشنامه های کاربردی مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی (همراه با ارائه روش آماری و پیشنهاد جامعه آماری مناسب)، دکتر مهدی طالب پور (عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) و سیدمحمدجواد رضوی(دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد) / چاپ اول - 1395 /نشر طنین دانش .

منبع: طالب پور مهدی، رضوی سید محمد جواد (1395)، پرسشنامه های کاربردی مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی، چاپ اول، انتشارات طنین دانش.

 نحوه خرید: انتشارات طنین دانش، تبریز، چهارراه منصور (شهید بهشتی)، ابتدای خیابان حافظ، برج ابریشم، طبقه همکف حیاط مترو، پلاک 15

تلفن: 04135595609 -  فاکس: 35595609     tanindanesh.ir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۵ ، ۰۰:۱۱
مرکز تحلیل آماری نوین

کتاب پرسشنامه های کاربردی مدیریت راهبردی و منابع انسانی در ورزش (همراه با ارائه روش آماری و پیشنهاد جامعه آماری مناسب)، دکتر مهدی طالب پور (عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) و سیدمحمدجواد رضوی(دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد) / چاپ اول - 1395 /نشر طنین دانش .

منبع: طالب پور مهدی، رضوی سید محمد جواد (1395)، پرسشنامه های کاربردی مدیریت راهبردی و منابع انسانی در ورزش، چاپ اول، انتشارات طنین دانش.

 نحوه خرید: انتشارات طنین دانش، تبریز، چهارراه منصور (شهید بهشتی)، ابتدای خیابان حافظ، برج ابریشم، طبقه همکف حیاط مترو، پلاک 15

تلفن: 04135595609 -  فاکس: 35595609     tanindanesh.ir


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۵ ، ۲۳:۴۱
مرکز تحلیل آماری نوین

کتاب پرسشنامه های کاربردی مدیریت بازاریابی ورزشی (همراه با ارائه روش آماری و پیشنهاد جامعه آماری مناسب)، دکتر مهدی طالب پور (عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) و سیدمحمدجواد رضوی(دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد) / چاپ اول - 1395 /نشر طنین دانش .

منبع: طالب پور مهدی، رضوی سید محمد جواد (1395)، پرسشنامه های کاربردی مدیریت بازاریابی ورزشی، چاپ اول، انتشارات طنین دانش.

 نحوه خرید: انتشارات طنین دانش، تبریز، چهارراه منصور (شهید بهشتی)، ابتدای خیابان حافظ، برج ابریشم، طبقه همکف حیاط مترو، پلاک 15

تلفن: 04135595609 -  فاکس: 35595609     tanindanesh.ir


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۵ ، ۰۰:۱۷
مرکز تحلیل آماری نوین